Velkommen til Danmarks Jægerforbund

Velkommen til Trøstrup-Korups bueafdeling.

Det at skyde med bue er en livsstil og samtidig en fascinerende jagtform.

I 1998 blev det legalt at jage med bue på småvildt og i 2004 blev det også legat at jage råvildt med bue.

TK Jagtforening er i gang med opstart af udendørs 3D buebane i Gl. Korup i sommerhalvåret og en indendørs 18 meter bane til skiver og fra 2 jagtstiger i vinterhalvåret for alle, der ønsker at jage med bue. Konditionerne for deltagelse i TK bueafdeling er under udarbejdelse.

Vores formål er at styrke buejagten i DK og øge den enkeltes tekniske og faglige evner som buejæger. Det er vigtigt for buejagten, at du forstår brugen af pil/bue og kan ramme med din bue.

TK søger lige nu midler til skiver og 3D dyr.

Planen er, at der i løbet af sommeren, afholdes løbende skydearrangementer til 3D i terræn og i vinterhalvåret skydes der indendørs til skiver på 18 m og fra 2 opsatte skydestiger én gang ugentligt. 

Verner Dalgaard Jensen. Bueafdeling TK Jagtforening.