Velkommen til Danmarks Jægerforbund

Trøstrup-Korup Jagtforening

Historie

Trøstrup-Korup Jagtforening bestræber sig på at være tro mod de originale referater i afskrift og formuleringer. Her er to afskrifter fra 1933, det år som Trøstrup-Korup Jagtforening blev grundlagt. Læs afskfritet, det oser af historie.

Afskrift af håndskrevet referatbog om Trøstrup-Korup Jagtforenings opstart.

– På et møde af jagtinteresserede som afholdes den 28-03-1933 paa Slukefter Kro vedtages det at oprette en Jagtforening for Korup i tilslutning til Dansk Jagtforening og der nedsættes et udvalg bestående af 7 medlemmer. Thorvald Jensen Korup, Laurits Hansen Korup, Tømrer Alf Andersen Korup, Portør Carl Hansen Hole, Maler Carl Klüver Slukefter, Savværksejer Alfred Hansen Slukefter og Carl Frederiksen Trøstrup som skal ordne Foreningens anliggender til Generalforsamlingen som skal afholdes først i september, hvor samtidig Foreningens bestemmelser for vildtets beskydning samt valg af bestyrelse skal foretages. Udvalget valgtes med Maler Carl Klüver som Formand.
Der indmeldes 14 medlemmer og kontingentet sættes til 2 kroner. Der vedtages at indkøbe noget fosforolie og udlægge giftæg. Maler Klüver skal præparere æggene. Bestyrelsesmedlemmerne skal saa i hver i sit distrikt udlægge æggene, hvor krager og skader holder til. Desuden skulle udvalget se snarest muligt at faa alle Jægere og jagtinteresserede til at blive medlem af Jagtforeningen.

– Den 6. september 1933 afholdt Jagtforeningen sin første Generalforsamling paa Slukefter Kro, hvor Maler Carl Klüver redegjorde for udvalgets arbejde fra Stiftelsen og til Dato. Der havde været udlagt 129 æg for krager og skader og virkningen har været ganske udmærket. Foreningen talte 21 medlemmer og der modtages 4 eksemplarer af Dansk Jagttidende. Generalforsamlingen valgte det bestående udvalg enstemmigt til bestyrelsen samt Sognerådsformand Peter Carl Andersen til revisor. Indvidere vedtog generalforsamlingen at udensogns jægere hvis jagtterain grænser op til Korup Sogn og kunne optages som medlemmer i Korup Jagtforening.
Der vedtages følgende bestemmelser angående vildtes beskydning, agerhønseflokkene må ikke nedskydes til under 7. Fasanhøner er totalfredede og der sættes en straf af 5 kroner til Foreningens kasse for hver høne. Harerne er fredet efter den 10. december og må ikke skydes på sne, samt at Foreningen betaler 1 krone for hver dræbte Væsel, samt at bestyrelsen ansøger om Vildt til udsætning og kapital til andre jagtlige formål.